Pedagogische visie

De antroposofische kinderopvang laat zich inspireren door het antroposofisch mens- en wereldbeeld van de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner (1862- 1925). Hij benadrukt het belang van de ontwikkeling van de eigen individualiteit in de kindertijd binnen een sociale context. Deze eigenheid vormt als het ware de basis van de hele menselijke biografie. Zo zijn kind-zijn en mens-worden onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De doelen

Middels deze pedagogische visie geven wij vorm aan de doelen van Prof. Dr. Marianne Riksen-Walraven, die in de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) zijn opgenomen:

  • Het bieden van emotionele veiligheid in een veilige en gezonde omgeving.
  • Het bevorderen van persoonlijke competentie.
  • Het bevorderen van sociale competentie.
  • Socialisatie door overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden.