Opleidingsbeleid in Crisistijd

Waarom juist nu investeren in de kwaliteit van bestaand personeel?


Waarom investeren in een mbo 4 opleiding Antroposofische Kinderopvang?

 • Naar kwalitatief goede antroposofische kinderopvang blijft altijd vraag, ook tijdens de crisis.
 • De overheid zal steeds hogere eisen stellen aan pedagogisch medewerkers.
 • Investeren in scholing van uw medewerkers is een vorm van goed werkgeverschap.
 • En, hoe dramatisch de huidige ontwikkelingen ook zijn, ooit breken er betere tijden aan. Wees voorbereid.

Waarom deze MBO 4 opleiding Antroposofische Kinderopvang?

 • Een opleiding die direct iets toevoegt aan jouw kinderopvangorganisatie: kennis en kunde van de antroposofie toegepast op de werkvloer.
 • Nederlands Taalniveau F3 onderdeel van curriculum, verplicht in de peuteropvang vanaf 2023.
 • Antroposofische VVE en babyverzorging als belangrijke onderdelen van het curriculum.
 • Financiële voordelen voor de werkgever die sterk opwegen tegen de kosten.

Investeren in noodzakelijke scholing

Opleidingskosten werkgever

 • € 750,- voor VVE cursus antroversie (12 zaterdagen)
 • € 150,- examenkosten voor F3 talen niveau (peutergroep IKK)
 • € 650,- voor babycursus

Totale kosten € 1.550,-, géén subsidiemogelijkheden

Investeren in volledige scholing van uw huidige medewerkers, mét subsidie

Opleidingskosten SCHOOL-vAK

€ 3.153,90 voor gehele 1,5-jarige Kopstudie (mbo 4)

inclusief:

 • VVE
 • F3 talen niveau (peutergroep IKK)
 • Babycursus
 • MBO 4 diploma
 • Antroposofisch Certificaat

Totale kosten € 3.153,90
+ maximaal € 4.050,- BBL-subsidie

Opleidingskosten losse onderdelen

€ 1.550,- voor de volgende drie losse onderdelen:

€ 750,- voor VVE cursus antroversie (12 zaterdagen)

€ 150,- examenkosten voor F3 talen niveau (Peutergroep IKK)

€ 650,- voor Babycursus

Totale kosten € 1.550,-,
geen subsidiemogelijkheden

Conclusie

Met ruime subsidie gebruik maken van de scholingsmogelijkheden in crisistijd.

Aansluiten bij de eisen van de maatschappij, goed voorbereid deze periode uit.

Unieke antroposofische scholing met een MBO4 diploma. Bijna vijftig pedagogisch medewerkers gingen hen al voor!