Aangesloten Vrijescholen

Als Vrijeschool verbonden aan de School-vAK

Voor alle Vrijescholen die werken vanuit een antroposofische visie, is de School-vAK opgericht. Vrijescholen krijgen de kans om zichtbaar te worden binnen de School-vAK als opleidingsplek.

Het verplicht Vrijescholen tot twee dingen: lid zijn van de Vereniging van Vrijescholen en het bieden van een erkende BBL (Beroeps Begeleid Leren) plek. Vrijescholen mogen dan prominent als opleidingsplek op de site staan van de School-vAK, met logo en website verwijzing en de locatie waar de opleidingsplek wordt aangeboden.

In de toekomst zal naar verwachting ook een HBO Associate Degree (Ad) en worden ontwikkeld, waarvoor opleidingsplekken nodig zullen zijn.

Voldoe je aan beide criteria en wil je een opleidingsplek zijn, dan kan je op deze manier goed nieuwe medewerkers werven!  Wij ontvangen dan graag een JPEG logo, je website URL en de locatie(s) waar je de opleidingsplek gaat bieden. Dit kun je versturen naar info@school-vak.nl.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Roel Notten (Opleidingsmanager) via tel. + 31 6 34836386 & e-mail: info@school-vak.nl.

Vacatures BBL-leerwerkplekken per 1 september 2024

BBL-leerwerkplek Onderwijsassistent Vrijeschool bij het Zonnewiel Vrijeschool De Bilt

BBL-leerwerkplek Onderwijsassistent Vrijeschool bij de Stichtse Vrije School Zeist

BBL-leerwerkplek Onderwijsassistent Vrijeschool bij De Vuurvogel Driebergen

BBL-leerwerkplek Onderwijsassistent Vrijeschool bij het Marecollege Leiden

BBL-leerwerkplek Onderwijsassistent Vrijeschool bij het Novalis College Eindhoven

BBL-leerwerkplek Onderwijsassistent Vrijeschool bij het Mercurius College Delft