Aangesloten Vrijescholen

Initiatief

De vraag naar kwalitatief hoogstaande, antroposofische kinderopvang groeit en daarmee tevens de vraag naar antroposofisch geschoold personeel.

De School voor Antroposofische Kinderopvang gaat in september 2018 starten met een eerste kopfase opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Antroposofische Kinderopvang (MBO4) in samenwerking met MBO Utrecht! Centraal gelegen in Nederland en met een uitstekende bereikbaarheid voor studenten.

We zijn dit landelijke initiatief gestart vanuit een krapte op de arbeidsmarkt door de sterke groei van de organisaties in de Antroposofische Kinderopvang in heel Nederland. We doen hiermee een stap voorwaarts om (toekomstige) medewerkers de goede scholing te geven, zodat zij datgene kunnen gaan brengen voor de kinderen waar wij allen voor staan.

Als Organisatie verbonden aan de School-vAK

Voor alle kinderopvangorganisaties die werken vanuit een antroposofische visie, is de School-vAK opgericht. Organisaties krijgen de kans om zichtbaar te worden binnen de School-vAK als opleidingsplek.

Het verplicht organisaties tot twee dingen: lid zijn van de Vereniging Antroposofische Kinderopvang (VAK) en het bieden van een erkende BBL (Beroeps Begeleid Leren) plek. Organisaties mogen dan prominent als opleidingsplek op de site staan van de School-vAK, met logo en website verwijzing en de locatie waar de opleidingsplek wordt aangeboden.

In de toekomst zal naar verwachting ook een HBO Associate Degree (Ad) en worden ontwikkeld, waarvoor opleidingsplekken nodig zullen zijn.

Voldoe je aan beide criteria en wil je een opleidingsplek zijn, dan kan je op deze manier goed nieuwe medewerkers werven!  Wij ontvangen dan graag een JPEG logo, je website URL en de locatie(s) waar je de opleidingsplek gaat bieden. Dit kun je versturen naar info@school-vak.nl.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Roel Notten (Opleidingsmanager) via tel. + 31 6 34836386 & e-mail: info@school-vak.nl.