Opleiding Onderwijsassistent Vrijeschool

 • Onderwijsassistent Vrijeschool

  De School voor Onderwijsassistenten Vrijeschool (onderdeel van School-vAK) is in januari 2021 opgericht met de BBL-opleiding Onderwijsassistent Vrijeschool (MBO 4). Deze 2-jarige opleiding wordt vanaf 1 februari 2024 weer aangeboden in Utrecht.

  Als enige opleidingsinstituut in Nederland verzorgt de School voor Onderwijsassistenten Vrijeschool deze unieke opleiding, specifiek voor het vrijeschoolonderwijs. Op een vrije school staat de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal. Muziek, toneelspelen, beweging en handvaardigheden zijn daarbij net zo belangrijk als lezen, schrijven en rekenen.

  Al tijdens deze opleiding werk je minimaal 16 uur per week op een vrije school. Dit gebeurt via een leerarbeidsovereenkomst. Hiermee verdien je vanaf je eerste werkdag salaris. Na afronding van de opleiding kun je als onderwijsassistent aan de slag of doorstromen naar de pabo.

 • Onderwijzen is ook opvoeden

  De vrije school heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. De vrije school wil in het leven van een kind van betekenis zijn.

  Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De vrije school wil dat het kind deze kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitiviteit, inventiviteit, originaliteit en creativiteit.

  Binnen het vrijeschoolonderwijs is de ontwikkeling van het kind de leidraad. Kinderen doorlopen verschillende fases in hun jonge leven. Daar worden het onderwijs en de lesstof op afgestemd. Zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. In drie leeftijdsfasen van zeven jaar worden de kinderen tegemoet getreden. (zie https://www.kiezenvoordevrijeschool.nl/ en https://youtu.be/JQiDviLi7PU)

 • Wat doe je in dit beroep?

  Je levert een belangrijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen of jongeren. Je werkt in het basisonderwijs of speciaal onderwijs, op een brede school of het voortgezet onderwijs.

  Als onderwijsassistent ben je de extra handen van een leerkracht. Onder zijn of haar verantwoordelijkheid voer je allerlei activiteiten uit die bijdragen aan een betere ontwikkeling van de leerlingen. Je werkzaamheden variëren van het begeleiden van individuele of kleine groepen scholieren bij hun leertaken tot het organiseren van excursies.

  Veelvoorkomende taken zijn:

  • Het begeleiden van individuele leerlingen of kleine groepen en hulp bieden bij lezen, rekenen of expressieactiviteiten;
  • Observeren van leerlingen en signaleren van eventuele problemen;
  • Inrichten en opruimen van het klaslokaal;
  • Licht administratieve taken, zoals het bijhouden van de leerlingenadministratie.
 • Is dit iets voor mij?

  Je vindt het leuk om met kinderen te werken en ze iets te leren. Ook kun je je goed inleven in anderen en durf je grenzen te stellen.

  Je voelt affiniteit met het vrijeschool onderwijs en je vindt het belangrijk dat kinderen op school hoofd, hart en handen kunnen verbinden.

  Je vindt het belangrijk dat kinderen niet alleen cognitieve vaardigheden opdoen, maar zich ook sociaal-emotioneel, geestelijk en kunstzinnig ontwikkelen.

  Kun je goed zelfstandig werken, heb je een proactieve houding en zicht op je eigen leerproces?en wil je graag in het onderwijs werken? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou!

 • Wat leer je?

  De Onderwijsassistent Vrijeschool werkt in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs, speciaal onderwijs of in de volwasseneneducatie met en rond leerlingen/ studenten in de leeftijd van 4 tot circa 16 jaar. Ook kan de Onderwijsassistent Vrijeschool werkzaam zijn in een antroposofisch kindcentrum of kindercentrum waar opvang en onderwijs gecombineerd worden, bijvoorbeeld als ‘combinatiefunctionaris’.

  De Onderwijsassistent Vrijeschool is ondersteunend en faciliterend voor leraren en/of het lerarenteam. De Onderwijsassistent Vrijeschool speelt een belangrijke rol in de taalontwikkeling van leerlingen/studenten en vervult hierin een voorbeeldfunctie. Dit komt tot uiting in het benoemen van wat de Onderwijsassistent Vrijeschool ziet en doet.

  In het basisonderwijs en in het speciaal onderwijs heeft de Onderwijsassistent Vrijeschool vooral een verzorgend-pedagogisch/didactische rol. In het voortgezet- en beroepsonderwijs kan de Onderwijsassistent Vrijeschool ook te maken krijgen met technisch-instrumentele werkzaamheden.

  De Onderwijsassistent Vrijeschool is kwaliteitsgericht en zorgt voor de continuïteit van de onderwijsassistentie.  Ze kan snel schakelen tussen situaties en rollen. Ze is initiatiefrijk, weet van aanpakken en is gericht op samenwerking, ze ziet kansen en benut deze.

  Afhankelijk van haar taken binnen een team kan men van haar extra vakinhoudelijke werkzaamheden verwachten. Zij beheerst leerstof praktisch minimaal op het niveau als leerlingen/studenten deze zouden moeten kennen. Dit betekent dat zij zich in het voortgezet en het beroepsonderwijs (enigszins) moet specialiseren in een vak/leergebied. Haar (eventuele) vakinhoudelijke achtergrond, persoonlijke gevolgde opleidingstraject en ervaringen in de beroepspraktijk bepalen dan bij welk team zij het beste kan werken of welke (vakspecifieke) competenties zij (verder) moet ontwikkelen.

 • Opbouw opleiding

  Dit is een bbl-opleiding en dat betekent dat je één dag in de week naar school komt en minimaal 16 uur per week in de praktijk werkt en leert.

  Binnen de opleiding worden de volgende vakken aangeboden (wijzigingen voorbehouden):

  Pedagogiek, Verzorging & Psychologie
  Ontwikkelingspsychologie 1 & 2
  Pedagogiek 1 & 2
  Verzorging 1 & 2
  VVE
  Leerpsychologie

  Didactiek
  Didactiek 1 & 2
  Didactiek Sport & Spel
  Didactiek Drama
  Didactiek Beeldend
  Didactiek Muziek
  Didactiek Rekenen
  Didactiek Zaakvakken

  Antroposofische verdieping
  Jaarfeesten
  Religiositeit
  Expressief talent
  Vilten
  Houtbewerking
  Papierbewerking
  Smeden
  Nat op nat schilderen
  Kring- en handgebarenspelen
  Taal-, Spraak- en Kinderboeken
  Natuurbeleving voor kinderen
  Spelen met speksteen

  Algemene vakken
  Nederlands
  Engels

  Maatschappelijk
  Loopbaan & Burgerschap
  Loopbaan & Communicatie

  Keuzedeel voorbereiding Pabo
  Aardrijkskunde
  Geschiedenis
  Natuur & Techniek
  BSO

  Je krijgt per schooljaar acht Antroposofische Verdiepingsdagen aangeboden. Hiervan staat één Verdiepingsdag in het teken van presentaties van de antroposofische eindwerkstukken aan je medestudenten. Het antroposofische eindwerkstuk gaat over jouw persoonlijke ontwikkeling in de antroposofische verdieping.

 • Leren en werken ineen

  Je bent ongeveer 80% van je studie aan het werk en de resterende tijd volg je lessen op school. Je leert dus vooral door ’te doen’. Deze leerroute wordt ook wel de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) genoemd. De school waar je gaat werken, moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit houdt in dat je er taken kunt uitvoeren die horen bij je opleiding. Je praktijkopleider begeleidt je op de werkplek. Op het leerbedrijf voer je allerlei werkzaamheden uit die bij je opleiding horen en maak je mogelijk praktijkexamens. Het college onderhoudt contact met je praktijkopleider. Leerbedrijven vind je op de website Stagemarkt.

 • Na je opleiding

  Na twee jaar studeer je af als onderwijsassistent en ontvang je een mbo 4 diploma. Hiermee kun je aan de slag in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of mbo. Of je studeert verder en gaat naar het hbo. Je kunt dan doorstromen naar opleidingen Pedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, de pabo of verschillende lerarenopleidingen.

 • Voor wie?

  Deze unieke opleiding is interessant voor nieuwe mensen die zich aangetrokken voelen tot het vrijeschoolonderwijs en hierin willen werken. De opleiding kan ook gebruikt worden als opstapje voor de pabo. De opleiding is toegankelijk voor huidige medewerkers van de scholen, ook voor reeds aangestelde onderwijsassistenten, voor zover zij nog geen afgeronde opleiding als onderwijsassistent hebben. Veel onderwijsassistenten zijn b.v. opgeleid als (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker en kunnen deze opleiding gebruiken om zich te bekwamen voor het werk in de vrijeschool.

  Ook conciërges en administratief medewerkers die zich willen doorontwikkelen tot onderwijsassistent kunnen, indien toelaatbaar, deze opleiding volgen. Hiernaast zijn er ouders en vrijwilligers op de vrije scholen voor wie deze opleiding interessant is. Enerzijds gaan we nieuwe mensen werven voor het vrijeschoolonderwijs en anderzijds bieden we zittende werknemers, maar ook ouders en vrijwilligers een ontwikkel- en loopbaanperspectief binnen het vrijeschoolonderwijs.

 • Vooropleiding

  Om met een bbl-opleiding te kunnen starten heb je vooraf een baan bij een erkend leerwerkbedrijf nodig.

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • Of een diploma mbo niveau 2 of 3 of vergelijkbaar
  • Of minimaal een officieel overgangsbewijs havo of vwo 3 naar 4

  Voor het vinden van een leerwerkplek kun je contact opnemen met de School voor Onderwijsassistenten Vrijeschool.

 • Kosten

  De totale opleidingskosten bedragen € 4.818,03 voor de volledige opleidingsduur van twee jaar. Hierin zijn inbegrepen het Wettelijk Verplicht Cursusgeld, boeken, licenties en studiemateriaal, deelname aan zestien verdiepingsdagen en het Antroposofisch Certificaat.