Opleiding Onderwijsassistent Vrijeschool

 • Onderwijsassistent Vrijeschool

  De School voor Onderwijsassistenten Vrijeschool (Onderdeel van School-vAK) start in september 2020 met de BBL-opleiding Onderwijsassistent Vrijeschool (mbo 4). De opleiding bieden wij aan in Amersfoort. Als enige in Nederland verzorgen we deze opleiding specifiek voor het vrijeschoolonderwijs. Op een vrijeschool staat de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal. Muziek, toneelspelen, beweging en handvaardigheden zijn daarbij net zo belangrijk als lezen, schrijven en rekenen. Al tijdens deze opleiding werk je op een vrijeschool (bbl, leerarbeidsovereenkomst). Na afloop van deze opleiding kun je als onderwijsassistent aan de slag of doorstromen naar de pabo.

 • Onderwijzen is ook opvoeden

  De vrijeschool heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. De vrijeschool wil in het leven van een kind van betekenis zijn. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De vrijeschool wil dat het kind deze kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitiviteit, inventiviteit, originaliteit en creativiteit.

  Binnen het vrijeschoolonderwijs is de ontwikkeling van het kind de leidraad. Kinderen doorlopen verschillende fases in hun jonge leven. Daar worden het onderwijs en de lesstof op afgestemd. Zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. In drie leeftijdsfasen van zeven jaar worden de kinderen tegemoet getreden. (zie https://www.kiezenvoordevrijeschool.nl/ en https://youtu.be/JQiDviLi7PU)

 • Wat doe je in dit beroep?

  Je levert een belangrijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen of jongeren. Je werkt in het basisonderwijs of speciaal onderwijs, op een brede school of het voortgezet onderwijs.

  Als onderwijsassistent ben je de extra handen van een leerkracht. Onder zijn of haar verantwoordelijkheid voer je allerlei activiteiten uit die bijdragen aan een betere ontwikkeling van de leerlingen. Je werkzaamheden variëren van het begeleiden van individuele of kleine groepen scholieren bij hun leertaken tot het organiseren van excursies. Veelvoorkomende taken zijn:

  • Het begeleiden van individuele leerlingen of kleine groepen en hulp bieden bij lezen, rekenen of expressieactiviteiten.
  • Observeren van leerlingen en signaleren van eventuele problemen.
  • Inrichten en opruimen van het klaslokaal.
  • Licht administratieve taken, zoals het bijhouden van de leerlingenadministratie.
 • Is dit iets voor mij?

  Je vindt het leuk om met kinderen te werken en ze iets te leren. Ook kun je je goed inleven in anderen en durf je grenzen te stellen. Kun je goed zelfstandig werken, heb je een proactieve houding en zicht op je eigen leerproces?en wil je graag in het onderwijs werken? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou!

 • Wat leer je?

  Tijdens jouw opleiding leer je alles over samenwerken en overleggen met het team en de leerkracht. Ook observeren wat een kind nodig heeft en plannen en organiseren komen aan bod. Tijdens de opleiding ligt er daarom ook veel nadruk op samenwerken en op presenteren.

 • Opbouw opleiding

  Dit is een bbl-opleiding en dat betekent dat je één dag in de week naar school komt en minimaal 20 uur per week in de praktijk werkt en leert.

  We leren je alles over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Je krijgt les in vakken die je nodig hebt voor je toekomstige beroep en een aantal algemene vakken. Zo krijg je onder andere de volgende lessen: Pedagogiek, didactiek, sociale communicatie en verschillende activiteitenlessen, zoals drama en sport & spel. Verder krijg je de volgende algemene vakken: Nederlands, Engels, Rekenen en Leren, Loopbaan en Burgerschap.

 • Leren en werken ineen

  Je bent ongeveer 80% van je studie aan het werk en de resterende tijd volg je lessen op school. Je leert dus vooral door ‘te doen’. Deze leerroute wordt ook wel de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) genoemd. De school waar je gaat werken, moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit houdt in dat je er taken kunt uitvoeren die horen bij je opleiding. Je praktijkopleider begeleidt je op de werkplek. Op het leerbedrijf voer je allerlei werkzaamheden uit die bij je opleiding horen en maak je mogelijk praktijkexamens. Het college onderhoudt contact met je praktijkopleider. Leerbedrijven vind je op de website Stagemarkt.

 • Na je opleiding

  Na twee jaar studeer je af als onderwijsassistent en ontvang je een mbo 4 diploma. Hiermee kun je aan de slag in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of mbo. Of je studeert verder en gaat naar het hbo. Je kunt dan doorstromen naar opleidingen Pedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, de pabo of verschillende lerarenopleidingen.

 • Voor wie?

  Deze unieke opleiding is interessant voor nieuwe mensen die zich aangetrokken voelen tot het vrijeschoolonderwijs en hierin willen werken. De opleiding kan ook gebruikt worden als opstapje voor de pabo. De opleiding is toegankelijk voor huidige medewerkers van de scholen, ook voor reeds aangestelde onderwijsassistenten, voor zover zij nog geen afgeronde opleiding als onderwijsassistent hebben. Veel onderwijsassistenten zijn b.v. opgeleid als (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker en kunnen deze opleiding gebruiken om zich te bekwamen voor het werk in de vrijeschool.

  Ook conciërges en administratief medewerkers die zich willen doorontwikkelen tot onderwijsassistent kunnen, indien toelaatbaar, deze opleiding volgen. Hiernaast zijn er ouders en vrijwilligers op de vrije scholen voor wie deze opleiding interessant is. Enerzijds gaan we nieuwe mensen werven voor het vrijeschoolonderwijs en anderzijds bieden we zittende werknemers, maar ook ouders en vrijwilligers een ontwikkel- en loopbaanperspectief binnen het vrijeschoolonderwijs.

 • Vooropleiding

  Om met een bbl-opleiding te kunnen starten heb je vooraf een baan bij een erkend leerwerkbedrijf nodig.

  • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • Of een diploma mbo niveau 2 of 3 of vergelijkbaar
  • Of minimaal een officieel overgangsbewijs havo of vwo 3 naar 4

  Voor het vinden van een leerwerkplek kun je contact opnemen met de School voor Onderwijsassistenten Vrijeschool.

 • Kosten

  De totale opleidingskosten bedragen € 4.000,- voor de volledige opleidingsduur van twee jaar. Hierin zijn inbegrepen het wettelijk verplicht cursusgeld, boeken en studiemateriaal, deelname aan acht verdiepingsdagen op de zaterdag en het Antroposofisch Certificaat. 2020/2021

  https://youtu.be/JQiDviLi7PU