Veelgestelde vragen

Schoolvak organiseert iedere maand een informatieochtend voor geïnteresseerden in onze BBL-opleiding. De eerstvolgende gelegenheid hiervoor is vrijdag 25 januari 2019. Je bent dan welkom van 09.00 – 10.30 uur.

Naast informatie over de BBL-opleiding kun je tijdens de informatieochtend een kijkje nemen in de klas van de BBL-opleiding die in september 2018 van start ging.

Ook is de SchoolvAK zaterdag 19 januari 2019 van 10.00 – 14.00 uur aanwezig tijdens de Open Dag van ROC Midden Nederland. Locatie: ROC Midden-Nederland, Vondellaan 174 te Utrecht.

Meld je hier aan >.

Meer weten over onze opleiding? Bekijk onze online presentatie hier

De lesdagen zijn op de vrijdagen tijdens schoolweken regio midden Nederland (hele dagen) en vier keer per jaar ook een vrijdag én zaterdag op een externe locatie.

Vondellaan 174 in Utrecht (ROC Midden Nederland, College Welzijn). In de vier weekenden op de vrijdag/zaterdag zullen we soms uitstappen maken naar andere plekken in Nederland.

In september 2019 starten we met een 1,5 jarige kopfase opleiding voor MBO niveau 4 Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Antroposofische Kinderopvang. Dit is een BBL-traject waarbij het de bedoeling is dat je naast de opleiding werkt in een antroposofische kinderopvang die aangesloten is bij de VAK (Vereniging voor antroposofische kinderopvang). Wij kunnen eventueel helpen bij een koppeling met een stage-werkplek.

De wettelijk minimale onderwijsuren voor een BBL opleiding zijn in totaal 850 uur per jaar, waarvan minimaal 200 uur theorie (contacturen) en 650 uur beroepspraktijkvorming. Daarnaast zijn er nog aanvullende uren voor antroposofische verdieping. In de praktijk komt dit gemiddeld neer op 1 lesdag per week (tijdens schoolweken regio Midden-Nederland) en 20 uur werken per week

De School-vAK verzorgt in samenwerking met ROC MN een uniek ontwikkeld curriculum voor antroposofisch pedagogisch verdieping waarbij de richtlijnen van het Iaswace worden gevolgd. Denk daarbij aan de ontwikkeling van het kind vanuit antroposofisch perspectief, achtergronden van de antroposofische visie, gezondheid en welzijn van het kind, contact met de ouders en collega’s en organisatorische aspecten van het vak. Er is ook veel ruimte voor de artistieke ontwikkeling van de student, denk daarbij aan tekenen, boetseren en euritmie. Daarnaast worden ook verplichte vakken zoals Engels, Nederlands en rekenen gegeven door het ROC MN die behoren bij de MBO 4 opleiding. Hierbij hoort een verplicht Centraal Examen voor Nederlands, Engels (alleen van toepassing bij niveau 4) en rekenen die plaatsvindt op een nader te bepalen locatie van ROC MN op vijf door het Ministerie van OC&W vastgestelde periodes per jaar.

Wanneer je kunt aantonen dat je het niveau van MBO-4 voor de wettelijk verplichte vakken zoals Nederlands, Engels en rekenen al hebt behaald, dan kan de kopfase in 1 jaar worden afgerond. Dit wordt nader bepaald in het overleg met het ROC MN.

Voor de kopfase Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Antroposofische Kinderopvang (MBO 4) gelden de volgende deelname eisen:

de student:

  • beschikt over een afgeronde opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (Mbo-niveau 3); of
  • heeft een HBO opleiding gevolgd die kwalificeert voor het werken binnen de kinderopvang (zie CAO Kinderopvang).
  • heeft een arbeidsovereenkomst óf een leer-werkovereenkomst van tenminste 650 uur per jaar met een antroposofische kinderopvang aangesloten bij de VAK (Vereniging Antroposofische Kinderopvang).
  • beschikt over een geldige verblijfstitel.

Er geldt een aanvullende aannameprocedure vanuit de School voor Antroposofische Kinderopvang, waaronder een persoonlijke presentatie aan -en een gesprek met een docent en/of bestuurslid waarin je je motivatie voor de opleiding presenteert. Wanneer de student zich daadwerkelijk opgeeft voor de opleiding ontvangt hij/zij hier verdere informatie over.

Op basis van bovengestelde eisen, motivatie en presentatie wordt bepaald of de student wordt toegelaten tot de opleiding.

Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier op de website.

De studiekosten zijn gelijk aan die van de reguliere opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niveau 4) aan het ROC Midden Nederland, zie welzijn.rocmn.nl/opleiding/gespecialiseerd-pedagogisch-medewerker-kinderopvang-bblmbo

Daarbij betaal je (of jouw werkgever) extra kosten voor het antroposofisch curriculum.

De kosten op de pagina staan op de pagina informatie voor werkgevers

Bij het afronden van de opleiding ontvang je naast een Nederlands erkend diploma ook het Certificaat Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Antroposofische Kinderopvang.

Wij richten ons alleen op opleidingen gericht op de antroposofische kinderopvang. Wij bieden dus geen opleidingen voor gastouderopvang of onderwijs(ondersteuner).

Wel zullen wij in de toekomst ook starten met een 3 jarige opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Antroposofische Kinderopvang MBO-4 (volledige BOL opleiding voor studenten van de middelbare scholen), een 2 jarige HBO opleiding Pedagoog Antroposofische Kinderopvang Associate degree (Ad), en een 4 jarige HBO opleiding Pedagoog Antroposofische Kinderopvang. De bedoeling is om in september 2019 te starten met het 3 jarige MBO-traject. Naar verwachting zullen wij over ongeveer twee jaar met de HBO-opleidingen gaan starten.

Binnen het curriculum van de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker zal ook baby-scholing worden opgenomen. De school-vAK biedt geen aparte cursus baby scholing aan. Loïs Eigenraam biedt via de Kinderopvang Academie wel een cursus baby-scholing aan vanuit de antroposofische visie.