Veelgestelde vragen

Schoolvak organiseert regelmatig een Open Dag voor geïnteresseerden in onze BBL-opleidingen. De data publiceren wij altijd op onze website.

Naast informatie over de BBL-opleiding kun je tijdens de Open Dag een kijkje nemen in de klas van lopende BBL-opleidingen.

Meld je hier aan >.

De lesdagen zijn op de woensdagen tijdens schoolweken regio midden Nederland (hele dagen) en vier keer per schooljaar ook een zaterdag op een externe locatie.

Australiëlaan 25 in Utrecht (MBO Utrecht). De zaterdagen vinden plaats bij de Stichtse Vrijeschool Zeist aan de Socrateslaan 24 in Zeist.

De 2-jarige opleiding voor MBO niveau 4 Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Antroposofische Kinderopvang is een BBL-traject. Hierbij is het de bedoeling dat je naast de opleiding werkt in een antroposofische kinderopvang of BSO die aangesloten is bij de VAK (Vereniging voor Antroposofische Kinderopvang). De School-vAK kan meedenken over het maken van een koppeling met een BBL-leerwerkplek.

De wettelijk minimale onderwijsuren voor een BBL opleiding zijn in totaal 850 uur per jaar, waarvan minimaal 200 uur theorie (contacturen) en 650 uur beroepspraktijkvorming. Daarnaast zijn er nog aanvullende uren voor antroposofische verdieping. In de praktijk komt dit gemiddeld neer op 1 lesdag per week (tijdens schoolweken regio Midden-Nederland) en 20 uur werken per week

De School-vAK verzorgt in samenwerking met ROC MN een uniek ontwikkeld curriculum voor antroposofisch pedagogisch verdieping waarbij de richtlijnen van het Iaswace worden gevolgd. Denk daarbij aan de ontwikkeling van het kind vanuit antroposofisch perspectief, achtergronden van de antroposofische visie, gezondheid en welzijn van het kind, contact met de ouders en collega’s en organisatorische aspecten van het vak. Er is ook veel ruimte voor de artistieke ontwikkeling van de student, denk daarbij aan tekenen, boetseren en euritmie. Daarnaast worden ook verplichte vakken zoals Engels, Nederlands en rekenen gegeven door het ROC MN die behoren bij de MBO 4-opleiding. Hierbij hoort een verplicht Centraal Examen voor Nederlands, Engels (alleen van toepassing bij niveau 4) en rekenen die plaatsvindt op een nader te bepalen locatie van ROC MN op vijf door het Ministerie van OC&W vastgestelde periodes per jaar.

Voor de kopfase Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Antroposofische Kinderopvang (MBO 4) gelden de volgende deelname eisen:

de student:

  • beschikt over een afgeronde opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (Mbo-niveau 3); of
  • heeft een HBO opleiding gevolgd die kwalificeert voor het werken binnen de kinderopvang (zie CAO Kinderopvang).
  • heeft een arbeidsovereenkomst óf een leer-werkovereenkomst van tenminste 650 uur per jaar met een antroposofische kinderopvang aangesloten bij de VAK (Vereniging Antroposofische Kinderopvang).
  • beschikt over een geldige verblijfstitel.

Er geldt een aanvullende aannameprocedure vanuit de School voor Antroposofische Kinderopvang, waaronder een persoonlijke presentatie aan -en een gesprek met een docent en/of bestuurslid waarin je je motivatie voor de opleiding presenteert. Wanneer de student zich daadwerkelijk opgeeft voor de opleiding ontvangt hij/zij hier verdere informatie over.

Op basis van bovengestelde eisen, motivatie en presentatie wordt bepaald of de student wordt toegelaten tot de opleiding.

Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier op de website.

De studiekosten zijn gelijk aan die van de reguliere opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niveau 4) aan MBO Utrecht. Daarbij betaal je (of jouw werkgever) extra kosten voor het antroposofisch curriculum.

De kosten op de pagina staan op de pagina informatie voor werkgevers

Bij het afronden van de opleiding ontvang je naast een Nederlands erkend MBO 4-diploma ook het Certificaat Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Antroposofische Kinderopvang.

Wij bieden tevens de MBO 4-opleiding Onderwijsassistent Vrijeschool aan.

Binnen het curriculum van de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker zal ook baby-scholing worden opgenomen. De school-vAK biedt daarnaast de losse opleidingsmodule ‘Werken met Baby’s – Antroposofische Kinderopvang’ aan (FCB-gecertificeerd). Vanaf 1 januari 2025 is het volgens de wet IKK verplicht om babyscholing te hebben gevolgd om met 0-jarigen te werken.