2-jarige opleiding

 • 2-jarige opleiding tot ‘Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Antroposofische Kinderopvang’ (MBO 4)

  De School voor Antroposofische Kinderopvang (Onderdeel van School-vAK) biedt jaarlijks in september en januari een instroommogelijkheid voor de 2-jarige opleiding ‘Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Antroposofische Kinderopvang’. Dit is een unieke opleiding die wordt aangeboden als Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Dit houdt in dat je minimaal zestien uur per week (BSO: twaalf uur per week) werkt bij een antroposofische kinderopvangorganisatie en wekelijks op woensdag les volgt aan de School-vAK in Utrecht. Na de opleiding behaal je je MBO 4-diploma.

  Naast reguliere vakken, zoals Rekenen, Engels en Burgerschap, is er volop aandacht voor Antroposofische Pedagogiek en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Ook specialiseer je in Baby’s of BSO. Viermaal per jaar vinden er tweedaagse Verdiepingsdagen plaats. Deze staan volledig in het teken van antroposofische verdieping, waarbij je workshops volgt over (onder meer) jaarfeesten, papierbewerking, zingen, smeden, vilten en houtbewerking. Eén Verdiepingsdag per schooljaar staat in het teken van het verzorgen van presentaties aan je medestudenten over jouw persoonlijke ontwikkeling in de antroposofische verdieping. De Verdiepingsdagen op zaterdagen volg je samen met de School-vAK studenten van de School voor Onderwijsassistenten Vrijeschool.

 • Opvoeden is kijken naar het kind

  ‘Opvoeden is de kunst van het herkennen van talenten en de kunst om een klimaat te creëren waarin kinderen zich kunnen ontplooien in een eigen tempo’. Wil jij graag werken met kinderen of zoek je verdieping in je werk met kinderen? Wil je graag werken met hoofd, hart én handen? Hecht je belang aan professionele -en persoonlijke ontwikkeling? Dan is de School voor Antroposofische Kinderopvang iets voor jou!

 • Wat doe je in dit beroep?

  Als ‘Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Antroposofische Kinderopvang’ lever je een belangrijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Je werkt in een antroposofische kinderopvangorganisatie of BSO. Binnen een sfeer waarin ritme, warmte en geborgenheid centraal staan, geef je elk kind alle aandacht.

  Activiteiten die een rol spelen in je werk zijn onder meer.

  • Opvoeden en begeleiden van kinderen van 0-12 jaar
  • Kennis opdoen en delen over hoe kinderen leren
  • Bedenken en uitvoeren van creatieve activiteiten
  • Advies geven
  • Beslissingen nemen en uitvoeren
  • Samenwerken
  • Leidinggeven en coördineren
  • Opstellen van een plan van aanpak
 • Is dit iets voor mij?

  Je vindt het leuk om met kinderen te werken en ze begeleiden in hun ontwikkeling. Je vindt het prettig om een bijdrage te leveren aan een huiselijke sfeer, waarin ritme, geborgenheid en warmte centraal staan. Je hebt oog voor de unieke kwaliteiten van elk kind en je vindt het leuk om het kind te stimuleren om deze kwaliteiten verder te ontwikkelen. Je stimuleert kinderen om verbinding te maken met de natuur om zo de buitenwereld naar binnen te halen.

 • Wat leer je?

  Activiteiten die een rol spelen in je werk zijn onder meer.

  • Opvoeden en begeleiden van kinderen van 0-12 jaar
  • Kennis opdoen en delen over hoe kinderen leren
  • Bedenken en uitvoeren van creatieve activiteiten
  • Advies geven
  • Beslissingen nemen en uitvoeren
  • Samenwerken
  • Leidinggeven en coördineren
  • Opstellen van een plan van aanpak

  Met speciale aandacht voor:

  • Afgestemd op het kind
  • Verbinding met de omgeving
  • Sociale samenhang
  • Maatschappij
  • Mensbeeld
  • Ik-ontwikkeling
  • Jaarfeesten
  • Spel en fantasie
  • Natuur en gezondheid
  • Duurzaam
  • Voorbeeldfunctie
  • Religiositeit
  • Vertrouwen
  • Hoge kwaliteit in verzorging en aandacht
 • Opbouw opleiding

  Naast de algemene vakken Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap volg je antroposofische pedagogiek en verzorging. Daarnaast ontwikkel je je in antroposofische vakken, zoals jaarfeesten, vilten, smeden, papierbewerking, zingen en houtbewerking.

 • Leren en werken ineen

  Je bent ongeveer 80% van je studie aan het werk en de resterende tijd volg je lessen op school. Je leert dus vooral door ’te doen’. Deze leerroute wordt ook wel de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) genoemd. De antroposofische kinderopvangorganisatie/BSO waar je gaat werken, moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit houdt in dat je er taken kunt uitvoeren die horen bij je opleiding. Je praktijkopleider begeleidt je op de werkplek. Binnen het leerbedrijf voer je allerlei werkzaamheden uit die bij je opleiding horen en maak je praktijkexamens. Leerbedrijven vind je op de website Stagemarkt.

 • Na je opleiding

  Na positieve afronding van deze Kopopleiding ontvang je je MBO 4 diploma én het Antroposofisch Certificaat. Hiermee ben jij een goed opgeleide gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Hiermee ben je voor alle werkgevers in de antroposofische kinderopvang een zeer aantrekkelijke medewerker.

 • Voor wie?

  Deze unieke opleiding is interessant voor mensen die zich aangetrokken voelen tot het werken met jonge kinderen van 0-12 jaar en die hierbij geïnspireerd zijn door de antroposofische benaderingswijze.

  Dit kunnen pedagogisch medewerkers zijn, maar ook zogenaamde zij-instromers; mensen die nu in een heel ander werkveld actief zijn, maar een carrièreswitch overwegen naar de antroposofische kinderopvang.

  In de opleidingsgroepen van de School-vAK zien wij dat hierin zowel twintiger, dertigers, veertigers als vijftigers actief zijn. Deze gevarieerde samenstelling zorgt ervoor dat studenten maximaal leren van elkaars ervaringen en perspectieven.

 • Vooropleiding

  Om aan de 2-jarige opleiding te kunnen deelnemen, dien je vooraf een leerwerkplek te verwerven bij een antroposofische kinderopvangorganisatie die officieel erkend is als leerwerkbedrijf.

  Verder dien je te beschikken over een van de onderstaande vooropleidingen:

  • Diploma ‘Pedagogisch medewerker kinderopvang’ (MBO 3)
  • Minimaal een diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg; vmbo theoretische leerweg; mavo; mavo-vbo; vmbo gemengde leerweg; mbo niveau 2; of een overgangsbewijs van havo 3 naar 4.

  Voor het vinden van een leerwerkplek kun je contact opnemen met één van de antroposofische kinderopvangorganisaties die zijn aangesloten bij de Vereniging Antroposofische Kinderopvang.

 • Kosten

  De totale opleidingskosten voor de 2-jarige opleiding bedragen € 4.818,03. Hierin zijn inbegrepen het Wettelijk Verplicht Cursusgeld, boeken, licenties en studiemateriaal, deelname aan zestien verdiepingsdagen en het Antroposofisch Certificaat.

  Werkgevers kunnen een BBL-subsidie Praktijkleren aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per student per praktijkleerjaar. Voor de 2-jarige opleiding komt dit neer op maximaal € 5.400,- aan te vragen subsidie.