Informatie voor werkgevers

Het is voor werkgevers erg lastig om goed én goed geschoold personeel te vinden. Daarom hebben we deze School voor Antroposofische Kinderopvang opgericht. Deze opleiding sluit naadloos aan bij de continue scholing van werknemers, die vanuit de wet IKK wordt verlangd. Met een professionele organisatie, de samenwerking met MBO Utrecht en de beste docenten, levert de School-vAK een opleiding met een maatschappelijke erkenning en een inspirerende inhoud.

Opleidingsstructuur

De opleidingsstructuur die is gekozen, gaat uit van een Beroeps Begeleid Leren (BBL). Een werkgever dient dus ook over erkende Begeleid Leerplekken te beschikken. Het is niet ingewikkeld om aan deze erkenning te komen.  Via deze deze link kan de aanvraag hiervoor worden gedaan bij het SBB.

Alleen gekwalificeerde medewerkers die zelfstandig op de groep mogen werken in de kinderopvang, komen in aanmerking voor de opleiding van Gespecialiseerd Medewerker Antroposofische Kinderopvang MBO niveau 4. Er is geen beperking wat betreft de vooropleiding van de medewerker, zolang deze voldoet aan de kwalificatie om zelfstandig op de groep te werken.

Een medewerker krijgt gedurende de periode dat deze studeert aan onze School een nieuw (tijdelijk) BBL-contract van uw organisatie. In dit contract kunnen salarisvoorwaarden worden opgenomen zoals die nu ook al gelden voor de werknemer. Een BSO-BBL contract is minimaal 12 uur per week en een Kinderopvang BBL-contract is minimaal 20 uur in de week. Vrijdag is de dag van de opleiding, houdt u daar rekening mee in uw roosters. Met dit BBL contract is de werknemer 100% inzetbaar, omdat deze al gekwalificeerd is.

Daarnaast dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen die horen bij een BBL opleiding.

Naast een prettige werkervaringsplek, biedt u de student een omgeving waarin de antroposofie een centrale positie in de pedagogiek in neemt. Dit is als zodanig benoemd en uitgewerkt in het Pedagogisch Beleidsplan van uw organisatie. Tevens is de organisatie verplicht lid van de Vereniging Antroposofische Kinderopvang.

Opleidingskosten

Bij opleidingen horen kosten en het is aan de werkgever om te bepalen in welke mate er wordt geïnvesteerd vanuit de organisatie. Permanente educatie is een onderdeel van de Kinderopvang en hier heeft de werknemer ook zelf een verantwoordelijkheid in te nemen.

Naast de kosten voor de opleiding, zijn er kosten voor het Certificaat Pedagoog Antroposofische Kinderopvang. Wij factureren deze kosten aan de werkgever. Het interne opleidingsplan van de werkgever bepaalt welk gedeelte de student zelf gaat bijdragen. Dit wilt u goed geregeld hebben. Een voorbeeld van een studieovereenkomst die volledig aanpasbaar is, is hier te vinden.

Subsidie Beroeps Begeleid Leren

Wij wachten nog op de Rijksoverheid omtrent de beslissing van het doorzetten van de BBL-subsidie schooljaar 2018-2019. Deze subsidie bedraagt momenteel € 2.700 en geldt tot en met 2023.

Alles wat je moet weten van een BBL

Bekijk hier alle filmpjes over wat je moet weten als het over een BBL gaat.

Alle kosten zijn vrijgesteld van BTW

Dankzij de CRKBO registratie, zal de School voor Antroposofische Kinderopvang geen BTW in rekening brengen. Hiermee zijn wij een aantrekkelijke opleidingspartner voor de kinderopvangbranche.

Biedt u dit schooljaar één of meerdere studenten een stageplaats aan? Dan hebben wij goed nieuws voor u. Ook voor het schooljaar 2023-2004 kunt u (extra) kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een stagiair deels vergoed krijgen met de subsidie voor praktijkleren.

Stimulans praktijkleerplaatsen
Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel.

Invulling subsidieregeling
Werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen komend schooljaar (2023-2024) hiervoor maximaal € 2.700 ontvangen per student per schooljaar.