Kinderopvang Organisaties

Initiatief

De vraag naar kwalitatief hoogstaande, antroposofische kinderopvang groeit en daarmee tevens de vraag naar antroposofisch geschoold personeel.

De School voor Antroposofische Kinderopvang is in september 2018 gestart met de BBL-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Antroposofische Kinderopvang (MBO4). Hierbij werkt de School-vAK samen met MBO Utrecht. Centraal gelegen in Nederland en met een uitstekende bereikbaarheid voor studenten.

De School-vAK is dit landelijke initiatief gestart vanuit een krapte op de arbeidsmarkt en door de sterke groei van de organisaties in de Antroposofische Kinderopvang in heel Nederland. We doen hiermee een stap voorwaarts om (toekomstige) medewerkers goede scholing te geven, zodat zij datgene kunnen gaan brengen voor de kinderen waar wij allen voor staan.

Als Organisatie verbonden aan de School-vAK

Voor alle Kinderopvang organisaties die werken vanuit een antroposofische visie, is deze school opgericht en je krijgt de kans om daadwerkelijk als organisatie zichtbaar te worden binnen de School als opleidingsplek.

Het verplicht je tot twee dingen: lid zijn van de Vereniging Antroposofische Kinderopvang (VAK) en het bieden van een erkende BBL (Beroeps Begeleid Leren) plek. Je mag dan prominent als opleidingsplek op de site staan van de School, met je logo en website verwijzing en de locatie waar je de opleidingsplek aanbied.

Voldoe je aan beide criteria en wil je een opleidingsplek zijn, dan kan je op deze manier goed nieuwe medewerkers werven!  Wij ontvangen dan graag een JPEG logo, je website URL en de locatie(s) waar je de opleidingsplek gaat bieden. Dit kun je versturen naar info@school-vak.nl.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met

Roel Notten (06 – 34 83 63 86)/ info@school-vak.nl

Deelnemende Organisaties

Bekijk de organisaties die meedoen >