Kinderopvang Organisaties

Initiatief

De vraag naar kwalitatief hoogstaande, antroposofische kinderopvang groeit en daarmee tevens de vraag naar antroposofisch geschoold personeel.

De School voor Antroposofische Kinderopvang gaat in september 2018 starten met een eerste kopfase opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Antroposofische Kinderopvang (MBO4) in samenwerking met het ROC Midden Nederland in Utrecht! Centraal gelegen in Nederland en met een uitstekende bereikbaarheid voor studenten.

We zijn dit landelijke initiatief gestart vanuit een krapte op de arbeidsmarkt door de sterke groei van de organisaties in de Antroposofische Kinderopvang in heel Nederland. We doen hiermee een stap voorwaarts om (toekomstige) medewerkers de goede scholing te geven, zodat zij datgene kunnen gaan brengen voor de kinderen waar wij allen voor staan. En wij prijzen ons gelukkig dat Loïs Eijgenraam de ontwikkeling van het curriculum en straks ook de lesinhoud mede voor haar rekening neemt.

Als Organisatie verbonden aan de School-vAK

Voor alle Kinderopvang organisaties die werken vanuit een antroposofische visie, is deze school opgericht en je krijgt de kans om daadwerkelijk als organisatie zichtbaar te worden binnen de School als opleidingsplek. Het verplicht je tot twee dingen: lid zijn van de Vereniging Antroposofische Kinderopvang (VAK) en het bieden van een erkende BBL (Beroeps Begeleid Leren) plek. Je mag dan prominent als opleidingsplek op de site staan van de School, met je logo en website verwijzing en de locatie waar je de opleidingsplek aanbied. In de toekomst zal ook een BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) opleiding niveau 4 starten en HBO Associate Degree (Ad) en HBO Bachelor waarvoor opleidingsplekken nodig zullen zijn.

Voldoe je aan beide criteria en wil je een opleidingsplek zijn, dan kan je op deze manier goed nieuwe medewerkers werven!  Wij ontvangen dan graag een JPEG logo, je website URL en de locatie(s) waar je de opleidingsplek gaat bieden. Dit kun je versturen naar info@school-vak.nl.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met

Wido Jonges (06- 47 55 46 70)/wido.jonges@school-vak.nl

Deelnemende Organisaties

Bekijk de organisaties die meedoen >