De School voor Antroposofische Kinderopvang

De School voor Antroposofische Kinderopvang (SvAK) is een opleidingsinstituut dat, als enige in Nederland, erkende antroposofische opleidingen verzorgt voor de kinderopvang. Antroposofische kinderopvang kenmerkt zich onder andere door het afstemmen op de behoefte van het individuele kind, afwisseling van rust en activiteit in het dagelijks ritme, grote aandacht voor rituelen, spel, fantasie, natuur en gezondheid. Lees hier meer >

Doel van de SvAK is om dé toonaangevende opleiding te zijn die competente, antroposofisch geschoolde pedagogen levert aan de kinderopvang in Nederland.

Opleidingen

De SvAK biedt de volgende opleidingen:

 1. Pedagoog Antroposofische Kinderopvang MBO niveau 4:
  – 1,5 jarig traject voor pedagogisch medewerkers niveau 3, zittend personeel en zij-instromers
 2. Pedagoog Antroposofische Kinderopvang MBO niveau 4:
  – 2,5 jarige opleiding (na 1 jaar mbo 3 niveau)
 3. Pedagoog Antroposofische Kinderopvang HBO Associate degree (Ad):
  – 2 jarige opleiding
 4. Pedagoog Antroposofische Kinderopvang HBO Bachelor:
  – 4 jarige opleiding

Voor wie?

Wij bieden opleidingen voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs, pedagogisch medewerkers niveau 3 en 4 en zij-instromers, die bewust kiezen voor een antroposofische kwalificatie voor de kinderopvang. Wij richten ons op:

 1. Personeel binnen de antroposofische kinderopvang (minimaal mbo 3 vooropleiding) dat zich inhoudelijke verder wil scholen in de antroposofische pedagogiek (certificaat Pedagoog Antroposofische Kinderopvang) en een mbo 4 diploma Gespecialiseerd pedagogisch medewerker wil behalen.
 2. Onder-instroom vanuit het (antroposofische) voortgezet onderwijs met minimaal een vmbo t diploma dat in 2,5 jaar het diploma Gespecialiseerd pedagogisch medewerker wil behalen evenals het certificaat Pedagoog Antroposofische Kinderopvang (na 1 jaar mbo 3 niveau).
 3. Personeelsleden binnen de antroposofische kinderopvang met mimimaal een mbo 4 opleiding die zich willen ontwikkelen tot ‘hbo-specialist jonge kind’ en een tweejarige Ad (Associate degree) opleiding Pedagogisch Educatief Medewerker willen behalen in combinatie met het certificaat Pedagoog Antroposofische Kinderopvang.
 4. Personeelsleden binnen de antroposofische kinderopvang met mimimaal een Ad opleiding Pedagogisch Educatief Medewerker (tweejarige Associate degree opleiding) die een volledige bachelor Pedagogiek/Social work of Leraar basisonderwijs (specialisatie jonge kind) willen behalen en zich hierbij willen richten op de antroposofische kinderopvang of op het vrijeschool onderwijs.

Diploma

De opleiding voldoet aan de reguliere eisen voor MBO en HBO niveau. Studenten verlaten de opleidingen met een in Nederland erkend diploma. Daarnaast ontvangt de student het Certificaat Pedagoog Antroposofische Kinderopvang.