De School-vAK

De School-vAK is een opleidingsinstituut dat, als enige in Nederland, erkende antroposofische opleidingen verzorgt voor de kinderopvang en Onderwijsassistent Vrijeschool. Antroposofische kinderopvang en vrijeschool onderwijs kenmerkt zich onder andere door het afstemmen op de behoefte van het individuele kind, afwisseling van rust en activiteit in het dagelijks ritme, grote aandacht voor rituelen, spel, fantasie, natuur en gezondheid. Lees hier meer >

Doel van de School-vAK is om dé toonaangevende opleiding te zijn die competente, antroposofisch geschoolde pedagogen levert aan de kinderopvang en Vrijescholen in Nederland.

Opleidingen

De School-vAK biedt de volgende opleidingen:

  1. Pedagoog Antroposofische Kinderopvang MBO niveau 4:
    – 2-jarige opleiding voor pedagogisch medewerkers niveau 3, zittend personeel en zij-instromers
  2. Onderwijsassistent Vrijeschool MBO niveau 4:
    – 2-jarige opleiding

Voor wie?

Wij bieden mbo 4 opleidingen voor studenten die bewust kiezen voor een antroposofische kwalificatie voor de kinderopvang en Onderwijsassistent Vrijeschool.

Wij richten ons op:

  1. Personeel binnen de antroposofische kinderopvang dat zich inhoudelijk verder wil scholen in de antroposofische pedagogiek (Antroposofisch Certificaat) en een mbo 4 diploma Gespecialiseerd pedagogisch medewerker wil behalen.
  2. Zij-instromers die zich via een BBL-leerwerktraject inhoudelijk verder willen scholen in de antroposofische pedagogiek (Antroposofisch Certificaat) en een mbo 4 diploma Gespecialiseerd pedagogisch medewerker willen behalen.
  3. Onderwijsassistenten Vrijeschool die al werken als Onderwijsassistent Vrijeschool en zich inhoudelijk verder willen scholen in de antroposofische pedagogiek (Antroposofisch Certificaat) en een mbo 4 diploma Onderwijsassistent willen behalen.
  4. Zij-instromers die zich via een BBL-leerwerktraject inhoudelijk verder willen scholen in de antroposofische pedagogiek (Antroposofisch Certificaat) en een mbo 4 diploma Onderwijsassistent willen behalen.

Diploma

De opleiding voldoet aan de reguliere eisen voor mbo niveau. Studenten verlaten de opleidingen met een in Nederland erkend mbo 4 diploma. Daarnaast ontvangt de student het Antroposofisch Certificaat.