Aanmelden nieuwe student

Na invulling van het formulier volgt nog een aanvullende aannameprocedure waaronder een persoonlijke presentatie aan -en een gesprek met een docent en/of bestuurslid waarin je je motivatie voor de opleiding presenteert. Na inschrijving ontvang je hiervoor een uitnodiging. Op basis van de algemene eisen die gesteld worden aan de opleiding, motivatie en presentatie wordt bepaald of je wordt toegelaten tot de opleiding. Na inschrijving van dit formulier ontvang je aanvullende informatie over de intake-dagen.