Aanmelden nieuwe student

Hier kun je je inschrijven voor de 1,5 jarige Kopfase opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Antroposofische Kinderopvang, startjaar: september 2019.

Na invulling van het formulier volgt nog een aanvullende aannameprocedure waaronder een persoonlijke presentatie aan -en een gesprek met een docent en/of bestuurslid waarin je je motivatie voor de opleiding presenteert. Na inschrijving ontvang je hiervoor een uitnodiging. Op basis van de algemene eisen die gesteld worden aan de opleiding, motivatie en presentatie wordt bepaald of je wordt toegelaten tot de opleiding. Na inschrijving van dit formulier ontvang je aanvullende informatie over de intake-dagen.