Subsidie voor praktijkleren

Biedt u dit schooljaar één of meerdere studenten een stageplaats aan? Dan hebben wij goed nieuws voor. Ook voor het schooljaar 2018-2019 kunt u (extra) kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een stagiair deels vergoed krijgen met de subsidie voor praktijkleren.

Stimulans praktijkleerplaatsen
Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel.

Invulling subsidieregeling
Werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen komend schooljaar (2018-2019) hiervoor maximaal € 2.500 ontvangen per schooljaar. Over de exacte invulling van de subsidieregeling praktijkleren in 2019 is nog niets bekend. De School-vAK houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen.